6 תשובות
Sorry boyfriend, I'm married to Dylan O'brien.
(אם הכוונה לחבר בן זוג, אם לא אז במקום boyfriend תכתבי friend)
Aro
.Sorry friend. I'm married to Dylan O'brien
Sorry friend/mate, i'm married to dylan o'brien
Sorry friend, im married to Dylan O'brien

ואני רואה שיש לנו בעל משותף
.Sorry pal, I'm married to Dylen O'brein
פאל זה יותר כמו אחי כזה.
.Sorry friend. I'm married to Dylan O'brien