5 תשובות
אתה מחויב גם להתנדבות כיתתית
כן בלי זה לא תקבל את הבגרות
כן זה חייב
כן זה חייב כמו שרבים לפניי אמרו