2 תשובות
כן. מחויבות אישית.
כן, בגלל שמשרד החינוך חושב שזה תורם לנו