7 תשובות
21 בסך הכל.
21 יחל זה המינימום אבל אפשר גם יותר
21 יחל
21
את יכולה אבל גם להרחיב נושאים
מינימום 21