4 תשובות
מתי מתחיל בין המצרים ומתי יוצא?
אנונימי
בין המצרים יוצא בסיום ט' באב. והוא התחיל בצום י'ז בתמוז... שהייה כבר...
אנונימית
יש שנוהגים שלא ללכת למקום סכנה בימי בין המצרים
אבל לא כולם נוהגים כך ולכן יש כאלה שכן הולכים לבריכה לים וכו