5 תשובות
כן ברור למה לא?
שואל השאלה:
מבחינת ההלכה.. יהדות
אנונימי
כן, מבחינת יהדות מותר.
מותר ללכת לים/בריכה.
מותר