3 תשובות
מסתכלים רק על מחצית ב מציון 85+
אנונימית
75+ בהקבצה א'
85+ הקבצה ב'
הקבצה ג' אי אפשר
שואל השאלה:
אני בכתה מדעית
אנונימית