6 תשובות
12:00 עד 16:00 בערך, אולי קצת לפני 12.
14:00-16:00
מ11 בבוקר, עד שתיים - שלוש בצהריים.
משלוש עד ארבע בצהריים ככה ^
לכי עכשיו את תהפכי לפחם