3 תשובות
בבוקר
בבוקר, עד 10, בין 10 ל4 הקרינה חוגגת
ואפשר גם אחרי שעה 4