2 תשובות
יתנו לך מועד ב, תביאי אישור רופא.
תלוי בבית הספר שלך
תביאי אישור מרופא