4 תשובות
סתם..
ידע אותך שגם אצלו יש עומס של למידה.
כי הוא רצה להראות שגם לו יש מבחנים.
כי יש לו מתכונת בספרות עוד יומיים.