5 תשובות
לא בהכרח, יכולה להיות סיבה אחרת לאי עשיית המתכונת למרות שזה כן ייפגע בעתידו..
ממש לא