11 תשובות
כן ככה ביהדות ואני זוכר שכשלימדו אותי את זה אני כעסתי
נכון
נכון. אבל לאנשים שהתגיירו מותר.
שואל השאלה:
מה הרעיון שעומד מאחורי זה?
האמת שאין לי מושג..
לא יודעת אם אסור אני רק יודעת שממזר זה ממזר ל7 שנים זאת אומרת שהילדים שיוולדו למי שהתחתן עם ממזר יהיו ממזרים וגם הנכדים ככה 7 דורות.
לשואלת השאלה, אכן זה נכון! ההסבר כנראה רוחני, הוולד יש בו פגם.
לאלו שכעסו: מה שייך לכעוס על בורא עולם?! הוא יודע על מה שהוא מצווה ותאמין שהוא עושה את זה בצדק. הקב"ה לא עושה עוול לאף אחד.
זה משנה?!, מה שכתוב בתורה "לֹא-יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל יְהוָה גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא-יָבֹא לוֹ בִּקְהַל יְהוָה" (דברים כג, פסוק ג) זה לאו דווקא רק על העשירי, אלא עד סוף הדורות. מה שכן יש תקנה ע"י שפחה כנענית: ר' טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הולד עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר" (קידושין סט עמוד א). כיום שאין עבדים ושפחות זה כבר לא שייך.