3 תשובות
מותר, קוראים לאתר מישהו לריב איתו
מותר לבקש, בבקשה.