3 תשובות
"מישהו לריב איתו"
מישהו לריב איתו
נראה לי שאתה מתכוון ל"מישהו לריב איתו"