5 תשובות
שכחתי את השם של זה אני ישלח לך שאזכר
מישהו לריב איתו ככה קוראים לזה.
הנה
בבקשה
.