4 תשובות
Sorry something came up נראה לי
I'm sorry but something just turned up
Sorry, I just had something
i'm sorry (but )something has (just) come up הדרך הכי מקובלת להגיד
i'm afraid something has come up
i'm sorry, i can't make it-- something has ( just) popped up
i'm sorry something has (just) cropped up אנגלית בריטית