תשובה אחת
לא הבנתי כלום... מה הפדיחה כאן? ומה הקשר המישהו החתיך והשכנים?