2 תשובות
שואל השאלה:
דיי תשבעי
שואל השאלה:
איזה שחורה