4 תשובות
אצלנו לא
החנויות לא יהיו פתוחת בערב.
שום חנות ושום קניון
לאא יהיה סגור
סביב 7 הכל נסגר