5 תשובות
חלקם פתוחות כן
לא נראה לי
הן יפתחו כנראה במוצאי שבת
אני חושבת שכן
כן הכל פתוח