2 תשובות
מדלל טיפקס או טרפנטין {אם הכתם גדול אז לא!! טרפנטין!!! כי זה יעשה חור!!}.

נמרוד
בעזרת מסיר טיפקס..לרכישה בחנויות הפנאי ומכשירי או אביזרי לימוד.
שרה'לה