2 תשובות
ראי טיפים בתגית "טיפקס, כתמים".
מערכת סטיפס
באמצעות המדלל של הטיפקס או טרפנטין/טינר
אברהם שרם מומחה סטיפס