תשובה אחת
אם זה קנס שעבר לו התאריך לתשלום את מתקשרת לעירייה ושולחת להם אישור בפקס או מייל לפי הפרטים שיתנו לך.

אם לא עבר התאריך לתשלום אז התשלום יתקבל אצלם ותשמרי את הפתק בתור קבלה. בכל מקרה את יכולה להתקשר לאחר יום-יומיים לוודא שהתשלום התקבל.
באותו הנושא: