2 תשובות
ראשית צריך לקבל את הדו"ח בדואר רשום עד שנה לאחר המועד בו נעברה העבירה. במידה ולא שלחו בתוך שנה - העבירה מתבטלת. אם קיבלת את הדו"ח, ובמידה ולא נקטו בהליכי גבייה במשך 3 שנים, מתבטל הקנס. גם מכתב דרישה בדואר רשום נקרא הליך גבייה.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס
אוסיף כי על פי הפסיקה הקיימת, במידה והקנס יצא לפועל ולא נקטו הליכי גביה בפועל, אבל כל 3 שנים שלחו לך דרישה לתשלום, אזי מוארכת "תקופת ההתיישנות" של הדוח בהתאם...
אמיר לירן, עורך דין מומחית סטיפס
באותו הנושא: