6 תשובות
נאמנים ומערכת האתר
HOH
אני משער שאתה זה ששאל איפה הימים שהגבר הוא המלך בבית?.
הנאמנים ומערכת האתר.
שואל השאלה:
יש דרך לדעת לברר מי מחק לי את התשובה?
אין דרך לברר אלא אם הנאמן חושף את עצמו
שואל השאלה:
S03
קודם כל לא. בבית חיים בהרמוניה כולם ביחד, אין מישהו ששווה יותר מהאחר