2 תשובות
שואל השאלה:
לעשות את התרגום עצמו...
שואל השאלה:
כאילו לעשות כתוביות בעברית לשיר באנגלית
באותו הנושא: