3 תשובות
אזהרה: גוגל טרנסלייט
יש לך צבע בלחיים שלך?
האם אי פעם אתה מקבל את הפחד כי אתה לא יכול להזיז את סוג זה נדבק כמו summat בשיניים?
האם יש כמה אסים בשרוול?
אין לך מושג שאתה עמוק?
חלמתי עליך כמעט כל לילה השבוע
כמה סודות אתה יכול לשמור?
כי יש מנגינה זו מצאתי כי גורם לי לחשוב עליך איכשהו ואני לשחק את זה על לחזור
עד שאירדם
שותה משקאות על הספה שלי

(האם אני רוצה לדעת?)
אם ההרגשה הזאת זורמת לשני הכיוונים
(עצוב לראות אותך הולך)
היה קצת מקווה שתשאר
(תינוק שנינו יודעים)
כי הלילות נעשו בעיקר עבור אומר דברים שאתה לא יכול להגיד מחר יום

זוחל אליך בחזרה

חשבת פעם להתקשר כאשר היו לך כמה?
כי אני תמיד עושה
אולי אני עסוק מדי בלהיות שלך כדי ליפול למישהו חדש
עכשיו חשבתי על זה

זוחל אליך בחזרה

אז יש לך את האומץ?
תהיתי אם הלב שלך עדיין פתוח ואם כך אני רוצה לדעת מה השעה שהוא סוגר
מבשלים ומתכופפים
אני מצטער להפריע זה פשוט אני כל הזמן על סף מנסה לנשק אותך
אני לא יודע אם אתה מרגיש כמו שאני עושה
אבל אנחנו יכולים להיות ביחד אם אתה רוצה

(האם אני רוצה לדעת?)
אם ההרגשה הזאת זורמת לשני הכיוונים
(עצוב לראות אותך הולך)
היה קצת מקווה שתשאר
(תינוק שנינו יודעים)
כי הלילות נעשו בעיקר עבור אומר דברים שאתה לא יכול להגיד מחר יום

זוחל אליך בחזרה

חשבת פעם להתקשר כאשר היו לך כמה? (קורא כאשר היו לך כמה)
כי אני תמיד עושה (כי אני תמיד עושה)
אולי אני עסוק מדי בלהיות שלך כדי ליפול למישהו חדש
עכשיו חשבתי על זה

זוחל אליך בחזרה

(האם אני רוצה לדעת?)
אם ההרגשה הזאת זורמת לשני הכיוונים
(עצוב לראות אותך הולך)
היה קצת מקווה שתשאר
(תינוק שנינו יודעים)
כי הלילות נעשו בעיקר עבור אומר דברים שאתה לא יכול להגיד מחר יום

(האם אני רוצה לדעת?)
עסוק מדי להיות שלך ליפול
(עצוב לראות אותך הולך)
חשבת פעם לקרוא לי יקירי?
(האם אני רוצה לדעת)
האם אתה רוצה שאני זוחל אליך?
יש לך צבע בלחיים שלך?

האם אתה מקבל את זה מרגיש כי אתה לא יכול להזיז את הגאות
זה נדבק כמו של השיניים בשיניים
ללא שם: אה, יש כמה אסים בשרוול שלך
אין לך מושג שאתה עמוק
חלמתי עליך כמעט כל לילה השבוע
כמה סודות אתה יכול לשמור?
כי יש מנגינה זו מצאתי שגורמת לי לחשוב עליך איכשהו
כאשר אני משחק את זה על לחזור
עד שאירדם
שותה משקאות על הספה שלי
(האם אני רוצה לדעת?)
אם ההרגשה הזאת זורמת לשני הכיוונים
(עצוב לראות אותך הולך)
היה קצת מקווה שתשאר
(תינוק שנינו יודעים)
כי הלילות היו בעיקר עבור אומר
דברים שאינך יכול לומר מחר
קראלין חוזר אליך
חשבת פעם להתקשר כאשר היו לך כמה?
כי אני תמיד עושה
אולי אני עסוק מדי בלהיות שלך כדי ליפול למישהו חדש
עכשיו חשבתי על זה
זוחל אליך בחזרה
אז יש לך את האומץ?
תהיתי אם הלב שלך עדיין פתוח
אם כך אני רוצה לדעת מה השעה היא סוגרת
מבשלים ומתכופפים
אני מצטער להפריע זה פשוט אני כל הזמן
על סף מנסה לנשק אותך
אני לא יודע אם אתה מרגיש כמו שאני עושה
אבל אנחנו יכולים להיות ביחד, אם אתה רוצה
(האם אני רוצה לדעת?)
אם ההרגשה הזאת זורמת לשני הכיוונים
(עצוב לראות אותך הולך)
היה קצת מקווה שתשאר
(תינוק שנינו יודעים)
כי הלילות היו בעיקר עבור אומר
דברים שאינך יכול לומר מחר
זוחל אליך בחזרה
חשבת פעם להתקשר כאשר היו לך כמה? (קורא כאשר היו לך כמה)
כי אני תמיד עושה (כי אני תמיד עושה)
אולי אני עסוק מדי בלהיות שלך כדי ליפול למישהו חדש
עכשיו חשבתי על זה
זחילה חזרה אליך, (אני רוצה לדעת?)
אם ההרגשה הזאת זורמת לשני הכיוונים
(עצוב לראות אותך הולך)
היה קצת מקווה שתשאר
(תינוק שנינו יודעים)
כי הלילות היו בעיקר עבור אומר
דברים שאינך יכול לומר מחר
(האם אני רוצה לדעת?)
עסוק מדי להיות שלך ליפול
(עצוב לראות אותך הולך)
חשבת פעם לקרוא לי יקירי?
(האם אני רוצה לדעת)
האם אתה רוצה שאני זוחל אליך?
Here you go