3 תשובות
בכל מדינה יש להם זמן מסויים, ולא כולם יחד ממש לא.
שעון חורף וקיץ קיים גם במדינות אחרות אך אין זמן ספציפי לכל מדינה ומדינה
בכל העולם מזיזים את השעון-- חוץ מבאזור קו המשווה, שבו הזרייחה והשקיעה הן באותו הזמן