3 תשובות
אם 52 כולל המגן אז כן אם לא זה תלוי במגן
אם 52 זה כולל מגן עברת עם הציון 66
0.7 * 52 + 0.3 * 100 = 66.4