7 תשובות
65
L11
51 בבגרות לפי התשובות שפרסמו
L11
זה תלוי איזה מהבגרויות באנגלית כי יש חלק שזה ממוצע ויש חלק שזה 30 אחוז מגן ו70 בגרות. אז או 65 או 59 תלוי איזו בגרות זו.
שואל השאלה:
65 או 50?
כן.. זה לא קשור גם לצערי, גם אני הולכת לקבל ככה והמגן שלי 70
L11
שואל השאלה:
בדוק? כי זה סוג של 20 נקודות מתחת למגן...