7 תשובות
רק בישר זוית:)
רק ישר זווית (:
כנ"ל לגבי sin i - cos
כן, אבל יש משפטי סינוס וקוסינוס שהם בכל משולש.
האמת שטנגנס יש לכל זוית ממש כמו ל-sin ו-cos.
יש גם tan 225 שזה 1 ובקיצור יש לכל זוית
חישוב הטנגס הסינוס והקוסינוס נעשה רק על משולש ישר זוית. יש גם את משפט הסינוס ואת משפט הקוסינוס ( שזה משפט פיתגורס המורחב ) אבל הבסיס לכל חישובי הטנגס הסינוס והקוסינוס זה משולש ישר זוית