8 תשובות
מסורתיים או אטייסטיים
אגנוסטיקנים, אני כזאת
לא שוללת את האופציה שיש ישות כלשהיא ששולטת בעולם, אבל אין הוכחה לשום דבר אז אני מעדיפה שלא להתעסק בזה.
שואל השאלה:
מסורתיים מאמינים שיש אלוהים והם עובדים אותו גם אם לא בדבקות כמו דתיים.
ואתטיסטים לא מאמינים באף דת..
אנונימי
חילונים, לא?
אגנוסט/אתאיסט
גם אני כזאת
אגנוסטיקנים.
דאיסטים.