2 תשובות
בוחן כליות, כלומר יודע מה אדם חושב ומרגיש בתוכו.
כי הוא כנראה רופא שמתמחה בכליות באופן אלוהי