3 תשובות
משפט מהשיר
שואל השאלה:
אם אני ארשום בנוהל..?
אנונימית
תכתבי את שם השיר
"מעביר תזמן"
אנונימית