3 תשובות
כע מושכים כלפי מעלה לשניה ואז מופיע כל מה שיש בגלריה כולל סרטונים ומעלים אותם
אפשר מה24 שעות האחרונות שצילמת בגלריה
אם את לא יכולה לאותו סרטון עבר 24 שעות. מהצילום של הרגיל גם יש זמן כזה