תשובה אחת
אתה לא יכול באותו זמן, אתה צריך להעלות אחת אחת.