תשובה אחת
להחתים את הטופס אצל רופא צבאי או לקבל אישור מקצין העיר
באותו הנושא: