תשובה אחת
הרבה פעמים יש תור ארוך, כדאי להגיע בפתיחה
באותו הנושא: