תשובה אחת
מבוא זה פתיחה.. אלה כמה מילים שמסבירות לקורא מה הוא הולך לראות/לקרוא/לשמוע בהמשך ואת הרקע/סיבה לזה