תשובה אחת
המבוא מהווה את השער לעבודה, הוא מלמד את הקורא על המסגרת עמה אנו עומדים להתמודד, מעין קדימון לקראת הבאות. את המבוא לעבודה רצוי לכתוב בשלבים האחרונים של העבודה לאחר שמסגרת העבודה ותחולתה ידועים.

בכתיבת המבוא מומלץ לתת מענה לשאלות:
1. על מה מדובר?
2. מה הינך מתכוון להציג בפרוייקט?

אחר כתיבת מבוא בעבודה יש לשאול את השאלות הבאות:
1. האם המבוא כתוב באופן שניתן לדעת למה כדאי לקרוא את העבודה?
2. האם המבוא מציג את חשיבות הנושא / הבעיה / הפרוייקט?
3. האם התיאור כולל רקע כללי של הנושא / הבעיה, כולל מושגי יסוד?
4. האם מוגדרים תחומי העבודה במה העבודה תתמקד ובמה לא?
5. האם המבוא מציג את גישתו האישית של כותב הפרוייקט בנושא?
6. האם ישנם רמזים להשלכות האפשריות של נושא העבודה?

כל שנותר הוא לאחל לך בהצלחה בעבודה.
באותו הנושא: