תשובה אחת
1) עבודה זו היא הזדמנות טובה עבורי ללמוד על תולדות משפחתי המורחבת, בני המשפחה הקרובים לי וכן ארגון חיי האישיים.
במהלך חיי מעולם לא עצרתי לרגע לחשוב מה מוצאם של הורי, סבי וסבותי, מעט מאוד שמעתי סיפורים הקשורים בילדותם, או חוויות מיוחדות שאירעו בחייהם.
עבודת השורשים מאפשרת לאסוף את כל האינפורמציה, להדוודע לסיפורים המשמעותיים הקשורים בבני משפחתי, ובכך להעשיר את עצמי, ישיעותיי והתחברותי לזהותי האישית. אני מאמין שגם בני משפחה יכולים להתרם מעבודה זו, שכן זו
אפשרות עבורם לשחזר זיכרונות עבר, חוויות ילדות ולגולל בפניי את סיפורי חייהם.
בעבודה זו יוצג עץ משפחתי, התייחסות לעצמי: שמי, תאריך, ומקום הולדתי, תחביבי ומאורעות בחיי.
ובנוסף אספר על משפחתי וסיפורי חייהם, מנהגייהם ותחביביהם.
אני מקווה בהנאה רבה אשמע את סיפורי קרובי ובוודאי אלמד דברים לדשים ומפתיעים. חשוב לי להרחיב ולהעמיק את ידיעותיי בכל הקשור לשורשי, המשפחה אשר אני מהווה חלק ממנה והיא מהווה חלק ממני.

2) השנה בכיתה ז' אנו חוקרים את עבודת שורשים זו,
איך מהי בעצם מטרת העבודה? מטרת עבודה זו היא להציג את סיפורה של משפחתי במשך כמה דורות. עבודה זו היא מעיין מכלול אחד גדול של סיפורים על האנשים ש"הקימו" את המשפחה "שבנו אותה וגם על האנשים שבונים אותה כיום. בחיי היומיום איננו עוסקים בנושא המשפחה, במה עסקו סבי וסבתי מה היה סיפור חייהם ועוד. ולכן עבודה זו חשובה ביותר והיא משקפת ומלמדת על אירועים חשובים במשפחתי. נכון שבעבודה זו צריך לראיין בני משפחה, לחקור לשמוע לחפש למצוא אך לכל התהליך הזה יש מטרה והיא חשובה ביותר אולי בהתחלה זה לא נראה כל כך חשוב והמטרה אינה ברורה אך בסופו של תהליך הכול ברור מובהר ואנו גם יותר מעריכים את המשפחה אנחנו גאים בה יותר ממה שהיינו אנחנו מגלים סיפורי גבורה שעשו בני משפחתנו, בעבודה זו אני גיליתי על. בנוסף אציג בעבודתי גם אילן יוחסין של המשפחה ואספר גם על אירועים חשובים שקרו למשפחתי.
מקווה שעזרתי=)