6 תשובות
רוב הפעלים (ב-דקדוק) מוטים (מלשון להטות) כמו הפועל run
conjugate = להטות פעלים (ב-דיקדוק)
שואל השאלה:
מה זאת אומרת שהפעלים מוטים כמו run? אפשר דוגמא?
אנונימית
בכבוד,
http://www.verbix.com/webverbix/English/run.html
לא נראה לי שזה נכון בכלל

Run בהווה
Ran בעבר
זה למעשה הטיה ייחודית לא רגילה.
בדומה ל know-knew, see-saw
הטיות יוצאות דופן

הטיות רגילות הן תוספת ed.
show-showed, jump-jumped
שואל השאלה:
בשאלה כתוב שרוב הפעלים מוטים כמו run
אבל אתה אומר שזה אחד מהפעלים יוצאי הדופן.. לא הבנתי..
אנונימית
ואיך יכול להיות שזה לא נכון בכלל? קראתי את זה באתר אמריקאי ללימוד אנגלית