4 תשובות
שחורות או לבנות
שחורות.
סניקרס לבנות או שחורות
שחורות