8 תשובות
שחורות או לבנות
אנונימית
אדומות@
לבנות
שחורות או אפורות.