4 תשובות
מאוד
נשמע מגניב! וגם אם היו אומרים. לך. שלא אם אתה אוהב את זה הכי חשוב
line:445