2 תשובות
raw or cooked vegetables
שזה אומר ירקות טריים או מבושלים
raw or cooked vegetables
raw or steamed vegatables
raw and roasted vegetables
***********
משתמשים גם ב uncooked לא מבושל