3 תשובות
כן, זה רק כמה שעות
את מוכנה לבוחן? אם כן אז אין סיבה שלא תלכי
ללכת כי אנגלית ומתמטיקה זה מקצועות חשובים שקשה אחרי זה להשלים אותם