7 תשובות
מולקולה מורכבת מכמה אטומים ביחד אטום זה רק אטום אחד בודד
אטום הוא יחיד, בעוד שמולקולה בנויה משני אטומים או יותר
מולקולה בנויה מאטומים
אנונימית
אטום זה הדבר הכי בסיסי שיש בכל דבר ומולקולה מיוצרת משני אטומים
פחות או יותר מקווה שעזרתי
אנונימית
מולקולה זה מספר אטומים, ואטום זה אטום אחד.
מולקולה זה כמה אטומים ביחד עם קשר כימי ואטום זה אטום בודד
מולקולה זה צבר של אטומים המחוברים יחד
אטום הוא בודד