4 תשובות
6פחמן 18מימן 6חמצן (משמאל לימין)
את מחלקת כל מספר בשלוש כדי למצוא כמה אטומים יש במולקולה אחת.
יש שישה אטומי פחמן, שנים עשר אטומי מימן ושישה אטומי חמצן.
C6H12O6
כן אני התבלבלתי זה לא 18 זה 12
c6h12o6
נוסחה בסיסית שכדי לזכור אבל לפי השאלה ניתן לדעת תחלקי 18 ב6 יוצא 3. 36 ב3 יוצא 12. 18 ב3 יוצא 6.
באותו הנושא: